Main Content

Nincs összefüggés az autizmus és a védőoltások között

És ezt most az olasz bíróság is kimondta, megváltoztatva ezzel korábbi, 2012-es ítéletét. Ennek a cikknek a fordítása következik.

Ez a cikk az olasz fellebbviteli bíróság határozatát taglalja, amiben felülbírálják az egyik területi bíróság nevetséges döntését, amely szerint az MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) védőoltás autizmust okoz. Az eredeti döntés során minden tudományos bizonyítékot elutasítottak, kivéve a csaló Andrew Wakefield bizonyítottan hamis “tanulmányát”

2012 júniusában a rimini bíróság kártérítést ítélt meg egy Valentino Bocca nevű gyermek családjának. A család azt állította, hogy Valentino az MMR oltás hatására lett autista – a bíróság pedig ezt elfogadva döntött a javukra. A vád egyébként nem állt túl szilárd alapokon – legnagyobb részben egy olyan “szakértőre” alapozott, akinek legfőbb forrása Wakefield rég leleplezett és visszavont tanulmánya volt. Ettől függetlenül az olasz szülők minden bizonnyal aggódni kezdtek – a térségben ugyanis az átoltottság csökkenni kezdett.

2015. február 13-án aztán a bolognai fellebbviteli bíróság megváltoztatta a korábbi ítéletet, helyt adva az Egészségügyi Minisztérium (ministero della Sanità) fellebbezésének. A bíróság által felkért szakértő, Dr. Lodi rámutatott, hogy valójában semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá a feltételezést, mi szerint összefüggés lenne a védőoltások és az autizmus kialakulása között. Elmondta, hogy a korábbi szakértő hibát követett el, amikor kizárólag az említett, már évekkel korábban visszavont tanulmányra alapozta a véleményét.

A szakértő azt is elmondta, hogy bár van időbeli egyezés Valentino MMR oltása és az autizmusának diagnosztizálása között abban az értelemben, hogy a diagnózis a védőoltást követően történt, valódi ok-okozati összefüggés a kettő között nincsen. Kifejtette, hogy a gyermek kórelőzményében nincs korreláció az autizmus fokozatos kialakulása és az MMR oltás között, pusztán az a tény pedig, hogy az egyik a másik után történt, nem jelent valódi bizonyítékot. 

A Bocca család ügyvédje kijelentette, hogy az ítéletet nem fogadják el, és fellebbezni fognak a Legfelsőbb Semmítőszéken (Corte Suprema di Cassazione), Olaszország legfelsőbb bíróságán. A fellebbezés alapja, hogy szerintük a szakértő figyelmen kívül hagyta a legújabb tanulmányokat, és megjegyezte, hogy kapcsolatban állnak Andrew Wakefielddel. Ezzel azonban három probléma is van:

  • Nincs olyan tudományosan megalapozott tanulmány, amelyben összefüggés mutatkozna az autizmus és a védőoltások között.
  • Vannak ellenben friss, nagymértékű tudományos kutatások, amelyek igazolni látszanak, hogy tényleg nincs összefüggés a védőoltások és az autizmus között.
  • Andrew Wakefield a legkevésbé sem számít megbízható forrásnak a védőoltások területén – különösképpen a múltjára való tekintettel. Komoly etikai vétségek, kutatási csalás, bizonyítékok félremagyarázása és elferdítése – a sor hosszan folytatható.

Röviden tehát: a fellebbezés minden alapot nélkülöz.

Reméljük, a Legfelsőbb Semmítőszék jó döntést hoz – hallgat a tudományos bizonyítékokra és helyben hagyja a Fellebbviteli Bíróság döntését. Azok szerint ugyanis nincs összefüggés a védőoltások és az autizmus kialakulása között. Tudományos kérdésekben pedig a bíróság csalók helyett a tudományra alapozzon.

Az cikk szerzője Dorit Rubinstein Reiss, a UC Hastings jogi egyetem professzora. Az eredeti írásban szinten minden mondatot hivatkozással támaszt alá – ezek azonban mind angol nyelvűek, ezért itt nem szerepelnek. Érdeklődők megtekinthetik az eredeti oldalon. Még kíváncsibbak pedig még részletesebben olvashatnak utána olaszul.

Comments

No comment yet.

Compose Comment